ลูกค้าของเรา

รายชื่อลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลราชการ ที่ใช้สินค้ากับทางบริษัทส่วนหนึ่งเท่านั้น

 1. โรงพยาบาลศิริราช
 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 5. โรงพยาบาลกลาง
 6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพบาบาล
 7. ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 8. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 9. โรงพยาบาลเลิดสิน
 10. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
 11. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 12. สถาบันโรคผิวหนัง
 13. สถาบันประสาทวิทยา
 14. โรงพยาบาลราชวิถี
 15. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (รังสิต)

รายชื่อลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ที่ใช้สินค้ากับทางบริษัทส่วนหนึ่งเท่านั้น

 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 3. โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์วิจัย
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 5. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 6. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
 7. โรงพยาบาลพญาไท 1
 8. โรงพยาบาลพญาไท 2
 9. โรงพยาบาลพญาไท 3
 10. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 11. โรงพยาบาลยันฮี
 12. โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 13. โรงพยาบาลหัวเฉียว
 14. โรงพยาบาลเวชธานี
 15. โรงพยาบาลธนบุรี 1
 16. โรงพยาบาลสินแพทย์
 17. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 18. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 19. โรงพยาบาลปิยะเวท

รายชื่อลูกค้ากลุ่มบริษัท ที่ใช้สินค้ากับทางบริษัทส่วนหนึ่งเท่านั้น

 1. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 3. บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (ดอนเมือง)
 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอบเม้นท์ จำกัด
 8. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (สาขาพระราม 2)
 9. ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
 10. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาท่าพระ)