บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด เป็นผู้ผลิตครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า เตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นทำการพยาบาล โต๊ะคร่อมเตียง อุปกรณ์สำหรับทำกายภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ป่วย และโรงพยาบาลมากกว่า 35 ปี ภายใต้แบรนด์ "SINGHA" โดยมีช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ในการผลิต อีกทั้งสินค้าทั้งหมดยังผลิตสินค้าภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485 และ ISO 9001

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการคุณภาพมาตรฐานของสินค้าที่ต้องคงทนแข็งแรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐและเอกชน, ร้านยา, ห้างสรรพสินค้า, สนามบิน และลูกค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ