SHW-221

เตียงตรวจนรีเวช แบบตู้

เตียงตรวจนรีเวช

เตียงตรวจนรีเวช แบบตู้

  • ขนาด 60 x 175 x สูง 80 ซ.ม.
  • พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน บุฟองน้ำหนา 3 นิ้ว หุ้มผ้าหนังเทียม
  • พนักพิงสามารถปรับระดับได้
  • ส่วนที่นั่งสามารถปรับระดับได้โดยใช้ไกหมุน
  • ช่วงปลายเท้าสามารถปรับขึ้นเป็นเตียงนอนและปรับลงเป็นชั้นบันไดได้
  • ภายในตู้มีชั้นสเตนเลส 1 ชั้น โดยใช้ประตูแบบบานเลื่อน 2 บาน
  • มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก พร้อมบันไดขึ้นเตียงแบบสอดเก็บได้
  • มีขาหยั่งทำด้วยอะลูมิเนียม จำนวน 1 คู่
  • มีถาดสเตนเลสด้านล่างที่นั่ง 1 ถาด
  • โครงสร้างทำด้วยสเตนเลส

เตียงตรวจนรีเวช

PRODUCT ENQUIRY