SHW-206

ตู้ดูฟิล์มแบบเดี่ยว

ตู้ดูฟิลม์

ตู้ดูฟิล์มแบบเดี่ยว

  • ขนาด 19" x 14" x 5"1/2 (นิ้ว)
  • มีที่สำหรับหนีบแผ่นฟิลม์
  • มีสวิตช์ไฟ เปิด/ปิด
  • โครงสร้างสเตนเลส

ตู้ดูฟิล์ม

PRODUCT ENQUIRY