SHW-415

เก้าอี้นั่งสุขภัณฑ์ แบบอลูมิเนียม

รถเข็นนั่งถ่าย&เก้าอี้นั่งถ่าย

เก้าอี้นั่งสุขภัณฑ์ แบบอลูมิเนียม

  • มีอ่างพลาสติกรองรับอยู่ด้านล่าง
  • น้ำหนักเบา สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
  • โครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียม
  • ที่วางแขนพลาสติก
  • มีภาชนะรองรับด้านล่างที่นั่ง

เก้าอี้นั่งสุขภัณฑ์

PRODUCT ENQUIRY