SHW-241

โต๊ะวางเครื่องมือวางยาสลบแบบ 1 ลิ้นชัก

อุปกรณ์และรถเข็นทำการพยาบาลต่างๆ

โต๊ะวางเครื่องมือวางยาสลบแบบ 1 ลิ้นชัก

  • ขนาด 16" x 20" x สูง 34" (นิ้ว)
  • ชั้นบนสำหรับวางของ มีราวกั้นสเตนเลสกันของตก 3 ด้าน
  • ชั้นล่างสำหรับวางของ มีราวกั้นสเตนเลสกันของตก 3 ด้าน
  • มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก
  • ล้อขนาด 3" (นิ้ว) จำนวน 4 ล้อ
  • โครงสร้างสเตนเลส
PRODUCT ENQUIRY