SHU-307

รถเข็นของใช้ แบบตะแกรง 2 ชั้น

รถเข็นของแบบ 2 & 3 ชั้น

รถเข็นของใช้ แบบตะแกรง 2 ชั้น

  • มีตะกร้าทำด้วยลวดสเตนเลส
  • ขนาดตะกร้าบน 19" 1/2 x 29" 1/2 x 10" (นิ้ว)
  • ขนาดตะกร้าล่าง 19" 1/2 x 29" 1/2 x 6" (นิ้ว)
  • มีที่จับเข็น 1 ด้าน
  • ล้อขนาด 5" (นิ้ว)
  • โครงสร้างสเตนเลส

รถเข็นของ

PRODUCT ENQUIRY