SHE-603

ไม้เท้าอะลูมิเนียม 4 ขา

ไม้เท้า

ไม้เท้าอะลูมิเนียม 4 ขา

  • สามารถปรับระดับต่ำสุด 75 ซม. ปรับระดับสูงสุด 95 ซม.
  • ความกว้างของฐาน 22 ซม.
  • ด้ามจับแบบยาง จับกระชับมือ
  • มีขา 4 ขา พร้อมลูกยางรองไม้เท้า
  • โครงสร้างอะลูมิเนียม

ไม้เท้าอะลูมิเนียม

PRODUCT ENQUIRY