SHW-244

รถเข็นแจกยา 42 ช่อง

อุปกรณ์และรถเข็นทำการพยาบาลต่างๆ

รถเข็นแจกยา 42 ช่อง

  • ขนาด 16" x 22" x สูง 34" (นิ้ว)
  • มีถาดหลุมสำหรับวางแก้วยา จำนวน 42 ช่อง (ไม่รวมแก้ว)
  • มีมือจับสำหรับเข็น 1 อัน
  • มีที่สำหรับใส่ชามสเตนแลส(พร้อมชาม)
  • มีชั้นสำหรับวางของด้านล่างของตัวรถ
  • ล้อขนาด 3" (นิ้ว) จำนวน 4 ล้อ
  • โครงสร้างสเตนเลส

อุปกรณ์วอร์ด

PRODUCT ENQUIRY