SHW-200

โต๊ะคร่อมเตียงแบบพื้นยาวตลอด

โต๊ะคร่อมเตียง

โต๊ะคร่อมเตียงแบบพื้นยาวตลอด

  • ขนาดหน้าโต๊ะ 14" x 32" (นิ้ว)
  • พื้นบุโฟเมก้าหุ้มขอบพลาสติก
  • หมุนปรับระดับหน้าโต๊ะสูง-ต่ำได้ประมาณ 30"-45" (นิ้ว)
  • ขาโต๊ะแบบแป๊บแบน มีล้อ 4 ล้อ ขนาดล้อกลม 2" (นิ้ว)
  • โครงสร้างสเตนเลส

โต๊ะคร่อมเตียง

PRODUCT ENQUIRY